Varkensstal

Project uitgelicht: varkenshouderij Achten

Varkenshouder Achten uit Gassel heeft een nieuwe stal laten bouwen voor zijn varkens. Hij heeft dit volgens de huidige vereisten uitgevoerd, namelijk met het oog op de arbeidsomstandigheden en een goede leefomgeving voor de fokzeugen.

 

Probleem
De eigenaar wilde de nieuwe stal laten voldoen aan de eisen van de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ (MDV). Een MDV-stal draagt door zijn maatregelen bij aan diergezondheid, dierenwelzijn en verduurzaming van de veehouderij. Daarnaast bevorderen de maatregelen het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de agrarische sector. Om de benodigde punten te behalen voor de MDV is voldoende daglichttoetreding in de stal één van de punten welke wordt aangepakt. Direct zonlicht via een raam is in deze situatie uit den boze, omdat dit extra veel warmte doorlaat of juist warmte verliest bij vriesweer. Wanneer dat het geval is, wordt het binnenklimaat van de stallen verstoord. Dit geeft grote onrust bij de varkens.

 

Oplossing
Met het Solatube daglichtsysteem wordt het daglicht via reflecterende buizen indirect de stal binnen gebracht. De plafondplaat verspreidt het licht diffuus de ruimte in. De daglichtbuizen zijn bovendien goed geïsoleerd, wat ervoor zorgt dat het binnenklimaat optimaal blijft voor de varkens. Op deze manier wordt het risico van stress door hitte gereduceerd. Een juiste temperatuur is namelijk van belang om de rust in de stallen te behouden.

 

Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden van het personeel verbeterd. De aanwezigheid van daglicht in de stallen oogt diervriendelijk en geeft een goede uitstraling naar omgeving en consument. Door onder andere de aanpassing van daglichttoetreding krijgt de stal het MDV-certificaat, waarbij de boer kan deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil.

 

Testimonial
Rogier van Acht, eigenaar: “Het is prettig om de hele dag in het zonlicht te zijn en ik wil dat het onze fokzeugen aan niets ontbreekt. De vijf weken in deze kraamkamer moeten zo prettig mogelijk verlopen voor de zeugen. Zo hebben wij geïnvesteerd in de klimaatregeling, zodat de zeugen en biggen zich in een aangenaam leefklimaat bevinden. Als boer voel ik mij prettiger in deze stal, dan in de andere ruimte zonder Solatubes. Dit is een stal om trots op te zijn.” 

Foto's varkenshouderij Achten