Stal

Project uitgelicht: kippenstal Lindepluim

Lindepluim in Lettele heeft twee nieuwe, moderne kippenstallen laten bouwen voor scharrelvleeskuikens.

Probleem

De stallen moeten zo ingericht zijn dat bij een buitensterkte van 1200 lux daglicht, 20 lux aan daglicht binnen beschikbaar is. Daarnaast moet de stal ook verduisterd kunnen worden.

Oplossing
Aan de hand van het opgestelde daglichtplan zijn per stal 14 Solatube® daglichtsystemen geplaatst. Het systeem brengt gemiddeld 20 lux daglicht door de gehele stal. Door middel van afdekplaten met een schuifsysteem kan op ieder gewenst moment een donkere stal worden gecreëerd. Het Solatube systeem behaalt daarbij hoge thermische isolatiewaardes. Het zorgt tevens voor besparing op de energierekening, omdat de kunstverlichting uit kan blijven. 

Testimonial
Wim Beltman, eigenaar Lindepluim: “Onze nieuwe kippenstallen zijn door diverse instanties goedgekeurd. Het vele daglicht dat via de Solatubes binnenkomt draagt bij aan de gezondheid en welzijn van onze kuikens.” 

Foto's kippenstal Lindepluim