Well Building Standard

WELL Building Standard onderscheidt zich

Veel ‘traditionele’ certificatienormen, zoals LEED of BREEAM, richten zich op duurzame gebouwen en het gehele bijbehorende proces van de bouw tot materiaalgebruik. Echter wordt hierbij niet gekeken naar de effecten die het gebouw heeft op medewerkers en bijvoorbeeld bezoekers. WELL breng daar verandering in en onderscheidt zich hiermee van andere certificeringssystemen.

Welzijn en welbevinden

De ‘WELL Building Standard’ richt zich op de gezondheid, het welzijn en welbevinden van mensen in de gebouwde omgeving. Het achterliggende idee van de oprichters is om de bouwsector te stimuleren om bouwwerken te creëren waar mensen gezond kunnen wonen, werken, en leren. Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers hebben baat bij een gezonde werkomgeving. 90% van de totale operationele kosten bestaat namelijk uit personeelskosten. De werkomgeving heeft directe invloed op bijvoorbeeld de productiviteit en het ziekteverzuim.

 

Gezondheidsmaatstaven
Om het WELL certificaat te bemachtigen moet er worden voldaan aan verschillende gezondheidsmaatstaven. Er wordt op zeven verschillende gebieden getoetst, namelijk lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Techcomlight biedt hulp op het gebied van, hoe kan het ook anders, ‘licht’. Dit gebied is te verdelen in 13 verschillende elementen, waarover wij stuk voor stuk kunnen adviseren.

 

Heeft u interesse in het WELL certificaat en heeft u een passend project? Onze daglichtprofessionals maken graag een daglichtplan voor u. Op deze manier wordt vooraf in kaart gebracht wat het effect zal zijn.