Frisse scholen

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

 

Thema’s Frisse Scholen
Het Programma van Eisen – Frisse Scholen gaat in op vijf thema’s:
1. energie; 
2. lucht: binnenluchtkwaliteit; 
3. temperatuur: thermisch comfort; 
4. licht: visueel comfort; 
5. geluid: akoestisch comfort.

 

Thema Licht
Voor ieder thema zijn drie ambitieniveaus vastgesteld. Techcomlight is actief in het thema 'Licht'. Onderstaand de ambitiniveaus:

- klasse C (acceptabel);
- klasse B (goed);
- klasse A (zeer goed).

 

Techcomlight kan tijdens de ontwerpfase de volgende bewijsmaterialen opstellen via een daglichtberekening in DiaLUX-EVO:

  • De daglichtfactor op het werkvlak in de groepsruimten.

 

Slim licht
Naast het programma van eisen - Frisse scholen heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook het thema 'Slim licht' ontwikkeld. Op de huidige stand van de techniek kan namelijk gemakkelijk 30% tot 60% op verlichting worden bespaard. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de energierekening, maar ook het binnenklimaat, de productiviteit van de medewerkers en het milieu varen er wel bij. Slim licht betekent kortom dat verlichting mooi, comfortabel, betaalbaar én minder milieubelastend is! 

Daarom heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende stappen opgesteld:

Stap 1 - Niet verlichten wanneer dat niet nodig of gewenst is;
Stap 2 - Goed gebruik maken van daglicht;
Stap 3 - Energie-efficiënte kunstlichtsystemen gebruiken, afgestemd op daglicht en gebruik.

 

De daglichtprofessionals van Techcomlight adviseren op het gebied van daglichtsystemen en de combinatie van daglicht- en kunstlichtsystemen.