Bouwbesluit

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn regels vastgelegd betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw (geheel), verbouw (gedeeltelijk) en tijdelijke bouw.  

 

Equivalente daglichtoppervlakte
De projectafdeling van Techcomlight heeft te maken met afdeling 3.11. ‘Daglicht’ van de meest recente Bouwbesluit uit het jaar 2012. Op dit gebied zijn wettelijke eisen gesteld aan de minimale grootte van de daglichtopeningen in verblijfsgebieden en verblijfsruimten. De grootheid van die eisen is equivalente daglichtoppervlakte. Deze moet worden berekend volgens de bepalingsmethode beschreven in de daglichtnorm NEN2057. Als daglichtprofessional bieden wij hulp en advies omtrent de equivalente daglichtoppervlakte in m².

 

Gelijkwaardige oplossingen
Afwijken van deze prestatie-eisen is mogelijk door middel van gelijkwaardige oplossingen. Wanneer detailleert verslag wordt uitgebracht van een gelijkwaardig alternatief welke tevens een oplossing biedt voor het vraagstuk, welke normaliter niet zou zijn toegestaan.

 

Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen op het gebied van daglicht, kunt u altijd contact opnemen met de daglichtprofessionals van Techcomlight.